Techniek

Alhoewel je de Anti-Mode het beste kunt horen om te ervaren wat hij doet, is het ook interessant om iets te weten over de gebruikte techniek. Hoe werkt het, welke correcties worden er uitgevoerd?

 

Grafische weergave van metingenVoorbeeld van watervalgrafiek

Geluidsgolven kun je niet zien, maar wel meten en grafisch weergeven. Dat maakt het soms makkelijker om te begrijpen hoe de akoestiek van een kamer eruit ziet. Voor dit doel worden metingen in een z.g. watervalgrafiek weergegeven. Hierin zie je in één oogopslag de drie dimensies van de meting: frequentie, geluidsniveau en nagalm.

In dit hoofdstuk worden 3 situaties gemeten en toegelicht.

 

EQ-standen Anti-Mode 8033foto_antimode_front_part

De Anti-Mode heeft drie EQ-standen die de versterking van een deel van de frequentieband regelen. De gebruiker kan zelf kiezen welk deel van de frequentieband dat is.

In dit hoofdstuk wordt de werking van drie filters uitgelegd.

 

Uitleg EQ-standen AM8033

De Anti-Mode 8033 heeft drie EQ-standen die de versterking van een deel van de frequentieband regelen. De gebruiker kan zelf kiezen welk deel van de frequentieband dat is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een digitaal boost-filter, tezamen met een steil subsonisch filter dat de subwoofer beschermt tegen schadelijke frequenties beneden de 10 Hz.
De maximale versterking is ongeveer 7 dB (piek t.o.v. 80 Hz). Bij de volgende metingen (zie grafieken) is ook het 'noise-shaping' Bessel filter actief, zodat het niveau van versterking ca 3 dB groter lijkt vanwege dit LPF-filter voor de hogere frequenties op de uitgang.

De drie EQ-standen zijn:

  1. FLAT: geen versterking, geen subsonisch filter
  2. LIFT 25: versterking van 15-25 Hz, met subsonisch filter
  3. LIFT 35: versterking van 25-35 Hz, met subsonisch filter

N.B. De EQ-standen LIFT 25 en LIFT 35 kunnen niet samen ingeschakeld zijn. Eén van de drie EQ-standen is actief.

In de onderstaande figuren is de werking van de drie EQ-standen te zien.
(Klik op de figuur om een grotere afbeelding te zien)

EQ=FLAT EQ=LIFT25 EQ=LIFT35
FLAT
Geen versterking en
geen subsonisch filter
 
LIFT 25
Versterking van 15-25 Hz,
piek op 20 Hz,
met subsonisch filter aan
LIFT 35
Versterking van 25-35 Hz,
piek op 30 Hz,
met subsonisch filter aan

Grafische weergave van metingen

Voorbeeld van watervalgrafgiekGeluidsgolven kun je niet zien, maar wel meten en grafisch weergeven. Dat maakt het soms makkelijker om te begrijpen hoe de akoestiek van een kamer eruit ziet. Voor dit doel worden metingen in een z.g. watervalgrafiek weergegeven. Hierin zie je in één oogopslag de drie dimensies van de meting: frequentie, geluidsniveau en nagalm.

Wij hebben drie voorbeelden voor u van metingen in een kamer van 4m x 5m, met de subwoofer in een hoek geplaatst en een meting op drie verschillende luisterposities. De grafieken geven de ongecorrigeerde situatie weer en de met Anti-Mode 8033 gecorrigeerde situatie.

(Klik op het plaatje om naar de uitleg te gaan)  
Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3
 Situatie 1:
 luisteraar in de tegen-
 overliggende hoek
 Situatie 2:
 luisteraar in het midden
 van de kamer
 Situatie 3:
 luisteraar in het midden
 nabij de muur

Vaak gestelde vragen èn antwoorden AM8033

Voor welke subwoofers is de Anti-Mode geschikt?

De Anti-Mode kan gebruikt worden met iedere subwoofer, zowel actieve als passieve subwoofers. Passieve subwoofers hebben wel een eigen versterker nodig. De subwoofers worden aangestuurd door een (gecorrigeerd) lijnsignaal afkomstig van de Anti-Mode.

Welke tijdvertraging geeft Anti-Mode en hoe compenseer je dat?

De Anti-Mode heeft een beetje tijd nodig voor de DSP en wel 2,7 msec. Die vertraging is niet merkbaar bij lage frequenties. Ter vergelijking, de tijdvertraging waarmee de weerkaatste geluiden aankomen op de luisterplaats kunnen oplopen tot wel 500 msec of meer. Juist die worden door de Anti-Mode geëlimineerd.

Hoe kalibreer ik de Anti-Mode èn mijn AV-versterker met zijn eigen programma?

Kalibreer eerst de subwoofer met de Anti-Mode om de hinderlijke harde lage tonen te elimineren en een mooie vlakke frequentiekarakteristiek te verkrijgen. Voer dan het kalibratieprogramma op de AV-versterker uit, zodat die:

  1. de juiste fase (tijdvertraging) kan meten,
  2. het juiste signaalniveau en
  3. de crossoverfrequentie voor een goede integratie met de overige luidsprekers.

Wat doe ik met de afstandinstelling van de subwoofer in de AV-versterker?

De instelling van luidsprekerafstanden in de AV-versterker worden òf automatisch bepaald door het eigen meetprogramma van de av-versterker, òf kunnen handmatig ingesteld worden. Indien automatisch, dan wordt ook de kleine tijdvertraging (2,7 msec) van de Anti-Mode automatisch gecompenseerd. Indien u handmatig de afstand moet instellen, kies dan voor de subwoofer 90 cm extra om de tijdvertraging van 2,7 msec te compenseren. Dus als de werkelijke afstand bijvoorbeeld 3,4 m is, stel dan 4,3 m in bij gebruikmaking van de Anti-Mode.

Gaan de gemeten correctiegegevens in de Anti-Mode verloren na stroomuitval?

Nee, de meetwaarden worden vast opgeslagen in het geheugen (EEPROM), ook de voorkeurinstellingen zoals LIFT. De waarden worden alleen overschreven bij nieuwe metingen of bij verandering van voorkeurkeuzen.

De subwoofer maakt een bromgeluid nadat ik de Anti-Mode heb aangesloten

Dit wordt veroorzaakt door z.g. aardlussen. De oorzaken kunnen soms moeilijk te vinden zijn, maar op internet is veel informatie te vinden. Een engelstalig (technisch) artikel vindt u hier.

Hoe sluit ik de Anti-Mode aan op een sub met gebalanceerde XLR-aansluiting?

Hiertoe kunt u een speciale kabel kopen. Als u zelf een kabel wilt maken is dit het schema voor een correcte aansluiting:

Anti-Mode   Subwoofer
RCA OUT-0 <-> XLR pin 2
RCA OUT-180 <-> XLR pin 3
RCA massa <-> XLR pin 1

Hoe sluit ik een stereoversterker aan (stereo pre-out)?

Om de beide pre-out uitgangen van een stereoversterker op de Anti-Mode (C- en Cinemaversie) aan te sluiten, gebruikt u een aparte aansluitkabel. U kunt hem ook zelf maken door Li en Re te koppelen met behulp van twee weerstanden. Kijk even naar dit schema. Maar u kunt ook bij ons een kant-en-klaar kabel bestellen. Voor de Anti-Mode S-versie heeft u deze speciale kabel niet nodig.

Hoe zijn de correctiekarakteristieken van LIFT 25 en LIFT 35?

Meer informatie over de correctie van LIFT 25 en 35 staat hier beschreven.

Van welk soort filters maakt Anti-Mode gebruik?

De DSP-processor in Anti-Mode 8033 is in staat een groot aantal aangepaste filters te maken op basis van de geluidsmeting. Alle filters (behalve de LIFT-filters) worden automatisch gemaakt en toegepast al naar gelang de omstandigheden. Er zijn in totaal 24 'maatfilters' op basis van de geluidsmeting en 2 filters die door de gebruiker worden gekozen in drie verschillende configuraties. Daarenboven is er nog een digitale subsonisch filter (uitschakelbaar) en 1 analoge ruisfilter (noise shaping) in de DAC om de signaal-ruisverhouding te verbeteren. In detail ziet het er zo uit:

15 eigen ontwerp digitale anti-mode oscillators
6 eigen ontwerp digitale anti-mode oscillators voor meerpuntsmeting, dan wel fine-tunen van de eenpuntsmeting.
3 eigen ontwerp digitale IIR-bandfilters met versterking
2 digitale laagdoorlaat IIR-filters met versterking voor 15-25Hz, 25-35Hz of uit. Door de gebruiker te kiezen.
1 subsonisch digitaal IIR-filter (alleen actief bij LIFT 25 en 35)
1 analoog 'noise shaping' Bessel-filter (altijd aan)

Anti-Mode lijkt niet te werken, wat kan het probleem zijn?

Controleer of de microfoon goed is aangesloten op MIC aansluiting. Gebruik alléén de bijgeleverde microfoon.

Controleer of de microfoon goed werkt. Verplaats de microfoon tot dicht bij de subwoofer. Als de microfoon goed werkt zal het meetgeluid (sweep) zachter klinken en de LED (ADC-niveauwaarschuwing) zal gaan knipperen.

Controleer of de volumeknop van de subwoofer in de '12-uur' stand staat. Zet het volume eventueel hoger. Verander het volume alleen vóór de kalibratie, nooit tijdens.

Als u het resultaat van de Anti-Mode controleert m.b.v de BYPASS knop, luister dan op de plaats waar de kalibratie plaatsvond, niet op een andere plaats.

Als het echt niet wil lukken en u denkt dat de Anti-Mode niet goed is, neem dan contact op met de dealer of met ons.

Welk frequentiegebied wordt door Anti-Mode gecorrigeerd?

Anti-Mode corrigeert voor het frequentiegebied van 16-144 Hz (C-versie), 16-160 Hz (Cinemaversie), 16-240 Hz (S-versie), maar laat alle frequenties door tussen 5-160 Hz (C- en Cinemaversie), 5-240 Hz (S-versie).

Kan ik Anti-Mode voor meerdere subwoofers gebruiken?

Anti-Mode kan gebruikt worden voor twee of zelfs meer subwoofers, zolang ze maar hetzelfde signaal gebruiken. Als u twee separate signalen gebruikt (AVR pre-out1 en pre-out2) heeft u ook twee Anti-Modes nodig.

Hoe sluit ik het beste twee subwoofers aan op de Anti-Mode?

Er zijn twee manieren om twee subwoofers aan te sluiten op één Anti-Mode (C-versie en S-versie):

  1. Sluit de eerste subwoofer aan op de OUT 0 aansluiting en de tweede subwoofer op de OUT 180 aansluiting van de Anti-Mode. Op de tweede subwoofer stelt u de fase in op 180. Deze methode verdient de voorkeur.
  2. Gebruik een Y-kabel om de OUT 0 aansluiting van de Anti-Mode te verbinden met twee subwoofers.
Voor een handig overzicht kijkt u hier.
 
Bij een Anti-Mode Cinema gebruikt u een Y-kabel op de LINE OUT aansluiting.

Welke aansluiting op de subwoofer gebruik ik, lfe of line-in?

In een surroundopstelling gebruikt u de lfe-aansluiting als het signaal komt van de sub pre-out van de AVR. In het algemeen loopt de lfe-aansluiting niet via de crossover van de sub, de sturing (filtering) van het bassignaal vindt plaats in de AVR.
Bij een stereoversterker zonder basmanagement gebruikt u de line-in van de subwoofer. U kunt dan via de crossover van de subwoofer het basgeluid regelen.

Mijn vraag staat niet in deze lijst. Wat nu?

Lees allereerst nog eens rustig uw gebruiksaanwijzing door. Controleer of alle aansluitingen correct zijn. Tot slot kunt u altijd uw vraag e-mailen aan ons. Maak hiervoor gebruik van de contactpagina.

Wij hebben een eigen forum. Kijk ook hier voor vragen en antwoorden.

End FAQ