Aansluitvoorbeelden Anti-Mode 2.0 Dual Core

De Anti-Mode 2.0 Dual Core kunt u op veel manieren aansluiten in uw audiosysteem. Hij vormt het hart van uw installatie met veel toepassingsmogelijkheden. Eenvoudig, maar met een uitstekende geluidskwaliteit. Hieronder volgen een aantal aansluitvoorbeelden.

Er zijn drie basistoepassingen, t.w.

A - Akoestische correctie van een stereosysteem:

stereo-installatie met twee luidsprekers (2.0)
twee luidsprekers met één subwoofer (2.1)
twee luidsprekers met twee subwoofers (2.2)

B - Akoestische correctie voor subwoofer(s)

de Anti-Mode corrigeert een of meerdere subwoofers voor akoestische optimalisatie (0.2)

C - DAC/voorversterker met akoestiekcorrectie

de Anti-Mode 2.0 Dual Core is hier het hart van uw installatie voor een 2.0, 2.1 of 2.2-systeem

Het aansluiten van de Anti-Mode 2.0 DC is eenvoudig, alle in- en uitgangen werken onafhankelijk van elkaar en u kunt meerdere apparaten aansluiten. Ingang, uitgang, analoog, digitaal, alles is mogelijk. In de gebruikershandleiding bij uw Anti-Mode vindt u dit beschreven. De enige beperking is dat u niet de RCA-in èn XLR-in tegelijkertijd mag aansluiten/gebruiken.

Geluidsinstallatie

We onderscheiden de volgende componenten:

1 bronnen, zoals CD-speler, platenspeler, tape, computer

2 voorversterker

3 eindversterker

4 luidsprekers

Voor- en eindversterker kunnen één geheel zijn (geïntegreerde versterker), evenals eindversterker en luidspreker (actieve luidspreker, actieve subwoofer).

In de navolgende voorbeelden kan analoog-in en analoog-uit zowel RCA als XLR zijn.

Anti-Mode 2.0 DC als DAC / voorversterker

Anti-Mode 2.0DC als DAC / voorversterker

Dit is de eenvoudigste en tevens prima manier om de Anti-mode te gebruiken. Van bron(nen) naar Anti-Mode 2.0 DC (via USB, analoog, digitaal) en van Anti-mode naar de actieve luidsprekers (analoog).

Anti-Mode 2.0 DC tussen voor- en eindversterker

Anti-Mode 2.0 DC tussen voor- en eindversterker

U heeft een stereo-installatie met een aparte voorversterker en eindversterker. Uw bronnen zijn op de voorversterker aangesloten. U sluit de analoge kabels van de voorversterker aan op de Anti-Mode analoog-in en van de Anti-Mode analoog-uit gaan de kabels naar de eindversterker. Zo profiteren alle aangesloten bronnen van de correcties die door de Anti-Mode worden gedaan. De voorversterker van de Anti-Mode wordt in deze situatie niet gebruikt.

Anti-Mode 2.0 DC rechstreeks op de eindversterker

Anti-Mode 2.0 DC rechtstreeks op de eindversterker

Als u max. drie bronnen heeft met drie verschillende aansluitkabels (analoog, digitaal en USB) dan zou u de voorversterker kunnen weglaten en de voorversterker van de Anti-Mode gebruiken. Bronkeuze en volume-instelling kan met de afstandsbediening van de Anti-Mode.

Anti-Mode 2.0 DC met geïntegreerde versterker

Anti-Mode 2.0 DC met geïntegreerde versterker

Als u een geïntegreerde versterker heeft (voor- en eindversterker in één apparaat) kunt u wellicht gebruik maken van de pre-out en main-in aansluitingen. Meestal zit hier een brugverbinding die u kunt verwijderen. De pre-out sluit u aan op de analoog-in van de Anti-Mode en de main-in op de analoog-uit van de Anti-Mode.

Anti-Mode 2.0 DC met geïntegreerde versterker

Een andere mogelijkheid is aansluiting op de tape in/out of recorder in/out. Uw versterker moet dan wel een z.g. tape monitor optie hebben om het signaal via de tapeloop te beluisteren.

Als u deze opties niet heeft kunt u wel uw bronnen rechtstreeks op ingangen van de Anti-Mode aansluiten en vervolgens analoog aan uw geïntegreerde versterker aansluiten op één van de analoge ingangen (bijvoorbeeld CD).

Anti-Mode 2.0 DC met alleen digitale aansluitingen

Anti-Mode 2.0 DC met digitale aansluitingen

In deze situatie gebruikt u een externe DAC, bijvoorbeeld die in uw (AVR) versterker. U sluit een PC aan via USB en bijvoorbeeld een CD-speler via S/PDIF-in op de Anti-Mode. Vervolgens weer met S/PDIF-uit naar de (AVR) versterker. Met deze digitale aansluitingen wordt het binnenkomende signaal gebufferd en met de eigen klok van de Anti-Mode verwerkt en weer weggestuurd. Dit voorkomt jitter ('digitale vervorming' van het signaal).

Anti-Mode 2.0 DC aansluiten op een 2.1 of 2.2 systeem

Anti-Mode 2.0 DC aansluiten op 2.1 of 2.2 systeem

mdat de Anti-Mode 2.0 DC twee keer twee analoge uitgangen heeft, kunt u vier kanalen uitsturen. Bijvoorbeeld XLR-uit voor de versterker en RCA-uit naar de subwoofer(s). Van te voren kunt u met het meetsysteem van de Anti-Mode de juiste X-over en volume van de subwoofer(s) bepalen en deze op de subwoofer(s) instellen. Dus, daar waar de luidsprekers het laag niet meer behoorlijk kunnen weergeven, neemt de subwoofer het over. Na deze instellingen kalibreert u het gehele systeem voor een optimaal geluid.

Anti-Mode 2.0 DC voor correctie van een of twee subwoofers

Anti-Mode 2.0 DC voor correctie van subwoofers

Deze aansluiting gebruikt u als uw AVR één lfe-uitgang heeft en u de subwoofer(s) wilt corrigeren. Bij één subwoofer doet u het volgende:
AV-receiver lfe-uit naar Anti-Mode links analoog-in. Vervolgens van Anti-Mode links analoog-uit naar de subwoofer lfe-in. Op de Anti-Mode kiest u "0.1 Mono Sub". Als u twee subwoofers heeft, gebruikt u een Y-kabel (zie figuur). Ook hier kiest u op de Anti-Mode voor "0.1 Mono Sub".
Het kan zijn dat uw AV-reciever twee subwoofer lfe-uitgangen heeft. U kunt ze beide aansluiten en Anti-Mode zal de signalen via de linker analoog-uit weergeven.
Twee subwoofers kunnen gekalibreerd worden als "0.2 Stereo Subs" of "Dual Mono Subs". In de dual mono optie wordt de input aangesloten op de linker analoog-in van de Anti-Mode en de subwoofers worden aangesloten op de beide analoog-uit van de Anti-Mode. Kies bij de kalibratie de juiste optie (zie gebruikershandleiding Anti-Mode 2.0 Dual Core)

Anti-Mode 2.0 DC en vier subwoofers

Anti-Mode 2.0 DC met vier subwoofers

Met één subwoofersignaal kunt u tot vier subwoofers aansturen. Voor de twee subwoofers die de langste aansluitkabel hebben, gebruikt u bij voorkeur de XLR-aansluitingen. U kiest op de Anti-Mode de "Dual Mono Subs" optie. Indien u van een stereo-subsignaal gebruik maakt, kiest u "0.2 Stereo Subs". De twee subwoofers aan dezelfde zijde in de kamer moeten op hetzelfde kanaal worden aangesloten.

Het is mij nog steeds niet duidelijk. Wat nu?

Vergelijk de diverse mogelijkheden met uw situatie. Is dit niet duidelijk, dan kunt u altijd uw vraag e-mailen aan ons. Maak hiervoor gebruik van het speciale vragenformulier voor de Anti-Mode 2.0 Dual Core.
Of stel uw vraag op ons forum.

End FAQ